Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

mgr inż Bartłomiej Szymczak

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 
Instytut Technologii Mechanicznej  
Zakład Układów Mechatronicznych 

al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
pok. 238 A
e-mail: Bartlomiej.Szymczak@zut.edu.pl